V biznise vo všeobecnosti je veľa dobrých príležitostí, ktoré je ale vhodné využiť v ten správny čas. Takúto príležitosť môže vidieť človek, ktorý má premyslený podnikateľský plán, čo by v aktuálnej príležitosti mohol celkom dobre fungovať, potom sa v nejednom prípade príležitostí chytajú aj živnostníci, ktorí chcú svoj biznis rozbehnúť vo väčšom, k čomu ale najskôr potrebujú vlastnú firmu.

Tu sa v oboch prípadoch dostávame k spoločnému cieľu, a to že najobľúbenejším druhom podnikania na Slovensku sú obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným. Z tohto dôvodu vznikli aj ready made s.r.o., ktorých podstatu si vysvetlíme nižšie.

podnikatelia, komunikácia

Založiť vlastnú s.r.o., to v podstate nemusí byť vôbec jednoduchý proces, a určite nie ani z časového hľadiska. Spomeňme len v stručnosti, že spoločnosť sa musí zapísať do obchodného registra, takisto by sa mala zaregistrovať na daňový úrad a spoločníci pri jej zakladaní musia splatiť základné imanie v minimálnej výške 5 000 eur. Spoločnosť musí mať nejakého konateľa, originálne obchodné meno a firemné sídlo a ďalšie skutočnosti, ktoré sa uvádzajú pri zápise do OR.

A niekomu možno takýto postup nepríde zložitý, hoci väčšinou je tu potrebné skutočne počítať s väčšou časovou rezervou. A s tým, že aby bolo s takto založenou firmou právoplatne všetko v poriadku a mohol sa s ňou rozbehnúť biznis, tak hlavne zo začiatku bude mať zakladateľ viac administratívnych a byrokratických povinností, než tých obchodných (o ktoré mu ide primárne).

účtovníctvo, kalkulačka

Niektoré príležitosti by sa takýmto spôsobom oslabovali a ujala by sa ich konkurencia, hlavne v rozšírenom podnikateľskom odvetví. V takýchto prípadoch to začína stále viac podnikateľov riešiť rýchlejšie- kúpia si už hotovú ready made s.r.o.

  • Takáto firma na predaj je predzaložená, má vybavené všetky vyššie spomenuté požiadavky a pripravená na obchodovanie.
  • Jej predaj, resp. kúpa sa uskutoční v momente, ako sa jej obchodný podiel prepíše na kupujúceho a táto skutočnosť sa zavedie do obchodného registra.

Published by lomi.sk