Toto ekonomické zmýšľanie sa zrodilo v Nemecku, v 19. storočí, čiže nemá ešte nič spoločné s Hitlerom, rasizmom a vojnou, ako by niekto podľa nadpisu mohol predpokladať. Hlavnou myšlienkou bol v podstate názor, že ekonomický systém, ktorým sa vtedy obyvatelia Nemecka riadili, mal anglické korene, pôvod a aktuálnu podobu, ktorú vymyslelo a sprostredkovalo Anglicko do ostatných zemí. A práve pri tomto bode pár ekonómom a idealistom svitlo, že ten anglický model ekonomiky je nastavený tak, aby vyhovoval predovšetkým Anglicku, ktoré by ťažilo z krajín ako je Nemecko.

německo

•        Takže táto ekonomická ideológia mala za to, že nemci si dokážu vytvoriť i svoj vlastný ekonomikcý systém bez toho, aby doplácali na Anglicko, dokážu byť svojprávny a tým pádom sa dopracujú k väčšiemu blahu hlavne pre svoj národ.
O tomto systéme sa hovorí i ako o prvom nacionálnom smere v ekonómii.
Zástanci tohto smeru boli presvedčení, že všeobecná, svetová ekonomika ako celok, nemôže fungovať. Bude v nej jedine chaos. Uznávali presvedčenie, že každý národ má mať svoj vlastný ekonomický systém, ktorý by nezarábal na ostatných krajinách a zároveň, no zároveň by im ani nič zbytočne neplatil.

vlajka

Skrátka- samostatnosť a slobodu ekonomiky pre každý štát. Nepozerať na ekonomiku ako na celok, ale ako na národný systém, ktorý má a riadi každý štát.
Ďalším hlavným kladným bodom malo byť vyvarovať sa určitým chybám, ktoré anglická ekonomika ešte nevyriešila. Anglická pracujúca trieda zažívala skutočnú biedu, rozkvitávala len šľachta a úradníci. Nacionálny smer mal za úlohu vylepšiť túto stránku a poskytnúť dôstojný a sýty život i ťažko pracujúcim. Takže získať si i ich popularitu a spokojnosť, pretože aj oni sa veľkým podielom zapríčinia o stavbu nového systému. Pokiaľ sa Nemecko odhodlalo na samostatnosť, potrebovalo pomocnú ruku svojich občanov, no budú odmenení slobodou a samostatnosťou pre seba i svojich potomkov.

Published by lomi.sk