Neodmysliteľnou súčasťou každého biznisu je dialóg. Dialóg vytvára priestor, do ktorého vsunieme naše predstavy, plány a naopak, môžeme si vypočuť i priania, podmienky a názory potencionálneho zamestnávateľa, zamestnanca alebo obchodného partnera, s ktorým môžeme uzavrieť spoluprácu. Teda bez prvého a podstatného kroku akým je dialóg, by sme sa nikto nikam nedostali.
konzultace
Dialóg nám môže prezradiť alebo aspoň načrtnúť predstavu, s akým človekom sa vlastne bavíme. Teda aké má záujmy, životné i pracovné skúsenosti, či pôsobí agresívne alebo skôr utiahnuto alebo vyrovnane. Po rozhovore teda budeme mať reálnejšiu predstavu o budúcom zamestnávateľovi/ zamestnancovi alebo obchodnom partnerovi. Pre človeka sú tieto veci dôležité, nechceme pracovať s niekým, kto nám je v niečom odporný, s človekom, s ktorého cestami a plánmi vôbec nesúhlasíme. Naopak, pokiaľ nájdeme človeka, ktorý nám dá za pravdu a hlavne nás pochopí, bude spolupráca jednoduchšia, budeme schopní väčších projektov alebo výroby väčšieho množstva tovaru, než by sme na to boli sami.
skupina lidí
Samozrejme, nehľadáme najlepšieho kamaráta, ale pomoc. Teda v prvom rade ide o to, aké máme predstavy o veci, ktorú chceme realizovať. Ale bude sa jednať ľahšie a príjemnejšie, pokiaľ spomenieme i nejaký krátky žart alebo niečo osobnejšie. Ak prekonáme tú prvotnú bariéru.
V biznise je veľmi dôležitá vlastnosť asertivita. Teda mať vlastný názor, vyjadriť ho, snažiť sa ho presadiť, no bez toho, aby som toho druhého človeka urazil. Prejaviť ten svoj názor s rešpektom k tej druhej osobe. Nechať toho človeka, nech vyjadrí svoj pohľad a názor a potom vyjadrím ja ten svoj. Verím, že pokiaľ sú obe strany rozumné, prídu ku kompromisu alebo dokonca zaujímavému nápadu či plánu. Asertivita je tá najlepšia cesta, ktorú by mal dodržiavať zamestnanec aj zamestnávateľ, i businessman.

Published by lomi.sk