Overenie business partnera

Dodávateľské vzťahy sú stavebným kameňom mnohých obchodov. Niet nad dodávateľa na ktorého sa môžete vo svojom businesse spoľahnúť! Práve tieto vzťahy ovplyvňujú chod spoločností. Ak sú tieto väzby silné a trvácne, spoločnosť je považovaná za stabilnú a dominantnú! ·         Ako si však overiť svojich nových dodávateľov materiálu a služieb? O každej spoločnosti sa dá zistiť mnoho z verejných zdrojov. Každá […]

Poznajte konkurenciu a buďte úspešný vo vlastnom businesse!

Byť úspešný! To je výzva pre nie jedného podnikateľa, či už začínajúceho, alebo zabehnutého. Náročnosť podnikania sa sťažuje, pretože konkurencia je na trhu neraz veľmi veľká. Vyniknúť medzi ostatnými je tvrdým orieškom aj pre skúsených podnikateľov a obchodníkov. Veľa ľudí sa snažia rozbehnúť svoj vlastný business popri práci formou e-shopu. Treba si uvedomiť, že ak chce […]

Marketingový mix pre každý business

Každý obchodník hľadá spôsob ako predávať čo najviac produktov a služieb. Je to pochopiteľné, pretože vyšší predaj znamená vyššie zisky. A z tohto dôvodu sa mnohý obchodníci utiekajú k marketingovým nástrojom, ktoré slúžia a podporujú samotný predaj. Porozumieť potrebám zákazníka je prvým predpokladom k úspešnému businessu. Marketingový mix zahŕňa označenie 4P (product, price, promotion,place). Z uvedeného vyplýva, že marketingový mix tvoria 4 […]