Inflácia je vždy a všade primárne spôsobená nárastom peňazí alebo úverov. Lepšie povedané, inflácia je nárastom peňazí a úverov.
Samozrejme, nárast cien spôsobený expanziou (rozpínavosťou) peňažnej zásoby nie je to isté ako samotná expanzia peňažnej zásoby. Používanie slova „inflácia“ s týmito dosť odlišnými významami vedie k obrovskému chaosu. Keď sa o inflácii hovorí ako o „náraste cien,“ odvracia to pozornosť od skutočnej príčiny inflácie, a tak aj od jej skutočnej liečby.

koruny

Keď množstvo peňazí vzrastie..
Ľudia môžu za iné tovary ponúknuť viac peňazí. No ak množstvo tovarov nenarastie, prípadne ak nenarastie tak rýchlo ako množstvo peňazí, tak ceny tovarov stúpnu. Každý jednotlivé euro bude menej cenný, keďže celkové množstvo eur bude vyššie. Preto ich ľudia ponúknu viac za povedzme pár topánok alebo vrece pšenice. Ceny tovarov tak nestúpnu preto, lebo sú tovary vzácnejšie, ale preto, lebo sú eura menej vzácne.

Liek na Infláciu
Liekom na infláciu, ako pri väčšine liekov, je najmä odstránenie pôvodnej príčiny. Príčinou inflácie je nárast objemu peňazí. Liekom je zastavenie nárastu objemu peňazí. Je to skutočne také jednoduché. Hoci je tento princíp jednoduchý, pre jeho realizáciu je potrebné vykonať viaceré zložitejšie rozhodnutia. Je napríklad takmer nemožné vyhnúť sa inflácii pri vysokom zadlžovaní vlády. Vysoké vládne výdavky samé o sebe nie sú inflačné – ak teda sú plne financované z daní alebo z reálnych úspor. No náročnosť využívania týchto zdrojov je za určitou hranicou vládnych výdavkov taká veľká, že sa vláda skôr či neskôr takmer nevyhnutne uchýli k zvyšovaniu objemu peňazí.

analýza

Inflácia je škodlivá preto, lebo znižuje hodnotu monetárnej jednotky, zvyšuje každému životné náklady, uvaľuje prakticky daň na chudobných (bez výnimiek) pri rovnakej miere ako u bohatých, ničí existujúce úspory, odrádza od budúcich úspor, prerozdeľuje bohatstvo a príjem (prakticky vždy na úkor najmä chudobných a strednej vrstvy), povzbudzuje a odmeňuje špekuláciu a hazard na úkor šetrnosti a práce, podkopáva dôveru v ekonomiku slobodného trhu a vedie k oslabeniu morálky.

5.0
02

Published by lomi.sk