•        Ak Slovensko teda vstúpilo na trhovú ekonomiku, slovenská vláda potrebuje zistiť následujúce informácie o našom štátnom zriadení:

I.        Odmerať počet mikroekonomických i makroekonomických tokov– Čiže mať prehľad o jednotlivých ekonomických systémoch i ekonomického systému ako celku.
II.      Identifikovať o aké firmy sa jedná. Aký majú názov, v čom podnikajú a ich výdaje a príjmy.

pětset

Medzi týmito firmami vzniká vzájomný trh. Ekonomika slúži k tomu, aby sa ľahšie reguloval ten správny počet výdajov a príjmov každej firmy. Aby firmy mali záujem prijímať tovar, predávať vyrobený tovar, získavať peniaze a zároveň kupovať potrebný tovar k výrobe ich produktov, alebo poskytovaniu služieb.
•        Zoberme si jednoduchý príklad. Chcem vyrábať napríklad televízory. Mám zmluvu s istou firmou, ktorá má o televízory záujem a pravidelne mi za ne platí. Na oplátku očakáva, že televízory budú vyrobené kvalitne a včas. Peniaze, ktoré mi firma za televízory zaplatí, musím minúť na platy zamestnancov, súčiastky a ďalšie veci, ktoré mi umožnia produkty vyrábať. Ja som závislý od firmy, ktorá moje produkty kupuje a firma je závislá od mojich výrobkov. Teraz som Vám opísal takzvanú mikroekonomiku.

stovky
•        Makroekonomikaje presne taký istý systém, akurát v celkovom ekonomickom hľadisku. Systém, pomocou ktorého takto fungujú všetky firmy na Slovensku, ale aj vo svete.

•        Makroekonomika sa taktiež využíva ako systém pre medzinárodný trh. Národy si medzi sebou poskytujú produkty, služby aj s tým aj financie. V takomto prípade každý národ využíva systém národných účtov.

•        Systém národných účtov používa makroúčtovníctvo, v ktorom sa zaznamenávajú všetky toky v domácej ekonomike. Stáva sa, že niektoré národy prosperujú viac, iné žiaľ menej. Preto vzniklo OSN, ktoré porovnáva ekonomickú stabilitu všetkých zúčastnených národov a má za úlohu regulovať situáciu v medzinárodnej ekonomike.

zlato

Snažil som sa v skratke opísať hlavné základy o ekonomickom systéme, ktoré Vám dúfam ozrejmili niektoré pojmy. Dúfam, že Vám bol článok nápomocný.

Published by lomi.sk