Šikanovanie ako také je v súčasnosti nie veľmi riešeným problémom. Minimálne jej nie je venovaná dostatočná pozornosť. Kybernetické šikanovanie ako súčasť šikanovania je veľmi ťažko riešiteľná vzhľadom na to, že páchateľ je anonymný a šikanuje prostredníctvom internetu, ktorý je často nebezpečný. Kyberšikanovanie je teda šikanovanie, ktoré sa odohráva vo virtuálnom svete. Agresor zámerne niekomu ubližuje po psychickej stránke a je to pre neho jednoduchšie lebo sa nemusí svojej obeti pozerať z očí do očí. Neuvedomuje si tak ako vážne je jeho konanie a tiež nevníma emócie obete. Šikanovaný môže túto formu šikany vnímať dokonca horšie ako šikanu napríklad na ulici. Nemá kam ujsť a nedokáže sa pred ňou skryť. Agresor sa k svojej obeti dostane hocikedy a na hocakom mieste či už prostredníctvom mobilného telefónu či internetu.

kyberšikana

Čo všetko možno označiť ako kyberšikanu?

Urážky či nadávky na sociálnych sieťach často prehliadame alebo považujeme v dnešnej dobe za bežné. Ak vás však niekto uráža a ponižuje či už prostredníctvom komentárov pod vašou fotografiou na sociálnej sieti alebo prostredníctvom súkromných správ či mailov, zaraďuje sa to k internetovému šikanovaniu. Preto je potrebné to neprehliadať.

Zverejňovanie fotografií či videí súvisiacich s vašou osobou sú rovnako tak kyberšikanou. V prípade, že niekto zverejňuje vaše osobné fotky na sociálnych sieťach alebo ich upravuje a následne zavesí na sociálnu sieť, rozhodne je to brané ako kybernetická šikana. Podobne to funguje s videami, ktorých cieľom je napríklad zosmiešniť vás.

Krádež identity je jednou z častých foriem kyberšikanovania. Ide o to, že agresor sa nejakým spôsobom dostane k osobným údajom obete a následne pácha na internete zlo pod jej menom. Vytvára falošné profily, prostredníctvom ktorých z obete robí niekoho iného, zlého a zároveň obeť zosmiešňuje. Pod jej menom taktiež ubližuje iným, uráža ich a obťažuje. A práve pre toto je potrebné si dávať pozor čo o sebe na internete prezradíme.

V dôsledku môže mať kybernetické šikanovanie veľmi negatívne dopady na obeť. Tá sa stáva izolovanejšou, môže trpieť depresiami, neustálym strach alebo sa môže hanbiť. Žiaci začnú zanedbávať školskú dochádzku a zhorší sa im prospech. Sebavedomie šikanovaného je narušené a postupne sa znižuje. Napokon to môže viesť až k sebapoškodzovaniu či dokonca samovraždám.

zoufalost

Buďme preto na internete obozretní a opatrní. Nedržme svoje deti úplne nakrátko, ale zaujímajme sa o to, čo na internete robia a s kým sú v kontakte. Vyhneme sa tak možným problémom.

Published by lomi.sk