Za odpoveďou vzniku mužského pohlavia sa musíme ísť trocha povŕtať v genetike na chromozómovej úrovni. Za vznikom ženského alebo mužského pohlavia stoja totižto dva typy chromozómov:
 biologie - DNA

  1. Chromozóm XX – dve dvojité X predurčujú k vzniku ženského (samičieho) pohlavia. X ako také je veľký chromozóm (oproti chromozómu Y) a tak sa niektorí vedci domnievajú, že tento chromozóm sa na našej planéte vyskytol ako prvý. Chromozóm Y pri tom vznikol ako odvodenie z chromozómu X ako určitá forma mutácie.
  2. chromozóm XY – mužský jedinec vznikne v prípade, keď sa k základnému X chromozómu pridá Y chromozóm, ktorý je o polovicu menší

 chlapec s kloboukem
Niektoré štúdie sa domnievajú, že predurčenosť, či sa jedinec stane mužom a či ženou nastáva ešte v období spájania sa vajíčka a spermie, kde sa dve genetické informácie (genetickej informácie vajíčka a genetickej informácie spermie) spoja v jedno a dajú vznik nového jedinca. Iní vedci ale tento názor spochybňujú. Podľa nich ešte v štádiu delenia buniek, keď sú vyvíjajúce jedince ešte bezpohlavné, sú odkázané na vplyvy vonkajšieho prostredia – ktorým sú v tomto prípade prílivy hormónov v tele matky. Ak sa podľa nich jedinec dostane pod vplyv väčšieho množstva testosterónu (hormón, ktorý sa vo zvýšenej miere vyskytuje v mužskom tele), stane sa z neho muž. Kde je pravda sa dá ťažko odhadnúť, nakoľko ešte nepoznáme všetky mechanizmy, ktoré vznikajú v tele matky v období gravidity.
 vysmátý muži
V každom prípade, vo zvieracej ríši je otázka vzniku pohlavia ešte komplikovanejšia, ako by sme mysleli. Pri niektorých druhoch totižto za vznik určitého pohlavia sú zodpovedné i stavy prostredia:
 

  1. u krokodílov je otázka pohlavia určovaná teplotou prostredia, v ktorom sa vajíčka vyvíjajú. Ak je teplota prostredia nižšia, liahnu sa samičky. Ak je teplota ideálna, alebo trochu vyššia, liahnu sa samčekovia
  2. pri samiciach hyen škvrnitých je mužský hormón testosterón vo vyššej hladine, ako u samcov. To spôsobuje, že sú samice oveľa agresívnejšia a dominantnejšie ako samce a dokonca táto zvýšená hladina spôsobuje aj zmenu ich morfologickej stavby: samice sú väčšie, viac svalnatejšie, dokonca sa u samíc vyvinul akýsi „pseudopenis“, ktorý vyzerá na nerozoznanie od samčieho penisu. Preto v období gravidity sú embryá v tele matky ovplyvňované testosterónom a napriek tomu vo vrhu sú ako samce tak i samice.
  3. niektoré druhy jašteríc, napríklad varany komodské sa vedia rozmnožovať i bezpohlavne – bez prítomnosti samca (to vedia i niektorí zástupcovia hmyzu, ako napr. vošky)
  4. dokonca jeden púštny druh jašteríc samcov vôbec nemá. Celý druh pozostáva len zo samíc a tie produkujú svoje „klony“

Published by lomi.sk