V závislosti od veku a množstva životných skúsenosti vyplývajúcich zo zážitkov za volantom sa menia náhľady na výbavu automobilu. Ak človek sedí za volantom niekoľko hodín denne, nie je pre neho a pre jeho rodinu celkom iste nič dôležitejšie ako to, aby automobil bol bezpečný.

vrak

  • Dnešné autá svojou konštrukciou a výbavou vyhovujú veľmi zložitým testom, ktoré musia absolvovať pre uvedením do prevádzky.. Sú to fakt náročné nárazové simulácie, pri ktorých má byť posádka auta uchránená v maximálnej možnej miere.


Aj napriek snahám výrobcov o zostrojenie auta na prežitie akejkoľvek formy nárazu to zaiste chápete, nie je celkom možné. Možné technicky by to bolo- otázne ale je, kto by si potom taký tank vedel zaplatiť. Pevnosť materiálov ide často ruka v ruke s ich hmotnosťou a ich cenou. Hmotnosť má potom následne vplyv na spotrebu paliva. To sa odrazí v našej peňaženke.

Všetko je to teda o kompromisoch, Nemusia to byť ale iba veľké a drahé riešenia, ktoré dokážu pomôcť pri záchrane života v okamihu, keď je to potrebné.

Jedným z takýchto skvelých riešení je aj to, že automobil po náraze sám pošle správu záchrannej službe-
Ak si uvedomíme, že každá jedna sekunda je vskutku dôležitou, potom nám neostáva iné, iba zatlieskať tomu, kto tento skvelý nápad mal a dokázal ho pretaviť aj do realizačnej podoby.

  • Drobnosti zachraňujú životy. Neodopnutý pás detského sedadla so spúšťačom alarmu a volaním záchrannej služby už po pár minútach celkom iste tiež pomôže roztržitým rodičom, aby nevystavili svoje dieťa ohrozeniu.

rozbité auto

Maličkosť, ktorá keby bola vymyslená skôr, bola by už zachránila desiatky možno stovky ľudí.
Nepechorme sa teda len za dizajnom, hľaďme v prvom rade na bezpečnosť.

Je to apel na výrobcov aj kupujúcich. Ak bude dopyt prednostne po takýchto vozidlách- výrobcovia ich budú jednoducho nútení pre nás vyrábať.

Published by lomi.sk