Neobetúvajte sa pre druhých. Takáto obeta môže mať pôvod iba v myšlienke absolútneho nedostatku. Lásky je dosť pre všetkých. V presvedčení, že na svete nie je dosť radosti a lásky pre všetkých sa skrýva pocit strachu. Práve preto sa človek pre druhého často obetuje na svoj vlastný úkor. Toto neprináša žiadny dobrý pocit a v konečnom dôsledku vedie nanajvýš k zatrpknutosti.
žena v náruči
Každý sám zodpovedá za to, aby si plnil svoje želania.
Nemôžete to robiť za niekoho iného. Za nikoho totiž nemôžete myslieť, ani cítiť. Vašou úlohou ste iba vy sami. Určite si za prioritu dobrý pocit. Dotknete sa tak každého vo svojej blízkosti. Mali by ste sa stať riešením sami pre seba. Nikto druhý vám nič nie je dlžný. Nikto vám nemusí dať viac. Neukazujte na druhého prstom!

Sami si dajte viac.Urobte si na seba čas. Dožičte si, naplňte svoje túžby tak, že budete mať veľa dobrých pocitov a množstvo lásky na rozdávanie. Aby ste lásku získali, naplňte sa ňou! Stanete sa tak magnetom na lásku. Nemusíme sa radiť na posledné miesto. Nikdy! Priťahujete tak pocity, že lásky nie ste hodní a nič dobré si nezaslúžite. Takto nanešťastie priťahujeme do svojich životov ďalšie okolnosti a situácie, v ktorých sa cítime ešte nehodnejší a menej dobrí. Zmeňme takéto myslenie.
starší zamilovaný pár
Milujme samých seba
Nie je to sebeckosť, keď človek venuje lásku sebe. Starať sa o seba v skutočnosti znamená starať sa o druhého. Iba takto z toho môže mať niekto iný trvalý prospech. Ak najprv totiž nenaplníme samých seba, nemáme nič, čo by sme mohli dať druhému. Venujme sa sami sebe. Starajme sa o svoju vlastnú radosť. Každý človek je sám zodpovedný za svoj pocit vnútorného šťastia. Robte to, z čoho máte dobrý pocit. Až potom je radosť byť vo vašej prítomnosti.
Je veľmi dôležité milovať samých seba. Páčiť sa samému sebe a byť so sebou spokojný.
Jedine takto si do života pritiahnete rovnako naladeného človeka, ktorý bude stáť po vašom boku až do konca.

Published by lomi.sk