Reklama ako nástroj propagácie na podporu predaja vybraných výrobkov, produktov a služieb je aj bez webu všeobecne známy a rozšírený pojem. Jej úlohu sme mohli vidieť predovšetkým na televíznych obrazovkách a v tlačových periodikách. Bežnému človeku viackrát aj mohla vadiť, keď jej bolo priveľa, bola neprimerane vtieravá alebo keď kazila zážitok z práve pozeraného filmu.

Tým pádom sa stala každodennou súčasťou našich životov, pretože aj keď vyjdeme na ulicu, takisto nás zaplaví množstvo propagácie na billboardoch, plagátoch a letákoch. S reklamou sa totiž naozaj stretávame doslova na každom kroku.
iPad s barevnou plochou
Je zrejmé, že po rozšírení internetu nemohla reklama chýbať aj na početných webových stránkach, ktoré ponúkajú nové dimenzie a cesty na jej rozšírenie. Dá sa povedať, že väčšina stránok, niekde naboku, obsahuje odkazy na reklamné materiály. Takisto ako pri bežnej reklame, tak aj na webe mnohokrát pôsobia tieto odkazy na nás rušivo a najradšej by sme ich tam nevideli. Podvedomie však pracuje intenzívne aj tu a tieto reklamy nás nepriamym spôsobom ovplyvňujú a mnohokrát kúpime práve tie produkty, ktoré nám v tejto internetovej reklame „liezli na nervy“.
novinky nainternetu
Je však potrebné podotknúť, že webová reklama je častokrát výhodná aj pre samotných prevádzkovateľov webových stránok, ktorí z nej finančne profitujú, či už za priamy poplatok alebo za poplatok podľa počtu kliknutí na danú reklamu. Mnohokrát tento zisk zo zobrazovania reklamy na vlastnom webe dokáže pokryť náklady na samotnú prevádzku konkrétnej webovej stránky. Na druhej strane to však môže mať aj svoje nevýhody, keď práve reklama môže odlákať potencionálnych návštevníkov webovej stránky, pretože narúša jej čistý vzhľad a môže zaberať veľa priestoru na zobrazovanej ploche.

Avšak napriek tomu je v dnešnej dobe význam reklamy na webe nespochybniteľnou a každodennou realitou, ktorá sa nás dotýka aj vo virtuálnom prostredí.

Published by lomi.sk